Yararlık ne demek? | Yararlık anlamı nedir? | Yararlık

Yararlık anlamı nedir?

Yararlık ne demek?

Yararlık anlamı nedir?

Yararlık | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: yararlik

Türkçe Sözlük

(i.). 1. İşe yarama, faydalı olma, Osm. nâfî, müfîd ve lâzım olma. 2. Cesaret, yiğitlik: Bu muharebede çok yararlığı görüldü. 3. Ehliyet, kabiliyet, iktidar: Onun yararlığı mâlûmdur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

utility. service. usefulness. efficacy. efficiency. functionality. practicability. use. degree of utility.

Türkçe - İngilizce Sözlük by