Yençmek ne demek? | Yençmek anlamı nedir? | Yençmek

Yençmek anlamı nedir?

Yençmek ne demek?

Yençmek anlamı nedir?

Yençmek | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(f.).

1.Ezmek, basmak.

2.Hurdehaş etmek.

3.mec. Zulmetmek.


Türkçe Sözlük by