Yetmiş ne demek? | Yetmiş anlamı nedir? | Yetmiş

Yetmiş anlamı nedir?

Yetmiş ne demek?

Yetmiş anlamı nedir?

Yetmiş | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: yetmis

Türkçe Sözlük

(si.). 1. Yedi defa on, Ar. seb’İn, Fars. heftâd: Yetmiş kişi, yetmiş sene, yetmiş bir, yetmiş beş, yüz yetmiş.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(si.). Herbirine veya her defada yetmiş.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(dsi.). Yetmiş derecesinde olan, altmış dokuzuncudan sonra gelen: Yetmişinci sene.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Yetmiş parçadan mürekkep veya yetmiş şeyi bulunan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Yetmiş lira vesaire kıymetinde yahut yetmiş kilo vesaire ağırlığında veya yetmiş parçadan meydana gelen. 2. Yetmiş yaşında: Yetmişlik bir ihtiyar.

Türkçe Sözlük by