Yevm ne demek? | Yevm anlamı nedir? | Yevm

Yevm anlamı nedir?

Yevm ne demek?

Yevm anlamı nedir?

Yevm | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. eyyâm).

1.Gün, yirmi dört saatlik gece ve gündüz mücjfleti. 2.Gündüz, leyi mukabili. Yevmü’l-hisâb, yevmü’l-haşr, yevmü’l-kıyâm = Kıyamet günü. Elyevm =

1.Bugün, şimdi, hâlâ.

2.Olmakta bulunan. Fî yevmenâ hâzihi = Bugünkü günde, günümüzde. Yevmen-mine’l-eyyâm = Günden güne. Külliyevm = Hergün.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Uğur, meymenet, Ar. sa’d, fâl-ı hayr, yümn. Yevm tutmak = Uğur saymak.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [یوم] gün.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. el = harf-i târif, yevm = gün).

1.Bugün, bugünkü günde. Ar. el-hâletü-hâzihi: Elyevm mevcut bulunan zahire, elyevm konuşulan dil.

2.Hâlâ, henüz, şimdiye kadar: Hâfız’ın türbesi elyevm Şirâz’dadır.


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اليوم] bugün.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [یوما فيوما] günden güne.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. yevmiyye).

1.Güne veya bir güne mahsus veya mensup olan, gündelik: Yevmi tayın.

2.Her gün olan, günde bir kere meydana gelen, çıkan, günlük: Yevmi gazete.


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [یومی] günlük, gündelik.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A ).

1.Bir günlük iş için verilen ücret, gündelik: Rençberin yevmiyesi kaç liradır.

2.Her günkü geliri ve gideri günü gününe yazmaya mahsus defter, jurnal.


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [یومی] gündelik ücret.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Uğurlu, Osm. yümnlü, kudümlü, meymenetli.

Türkçe Sözlük by