Yıgıt ne demek? | Yıgıt anlamı nedir? | Yıgıt

Yıgıt anlamı nedir?

Yıgıt ne demek?

Yıgıt anlamı nedir?

Yiğit | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: yigit

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Yetişmiş genj, delikanlı, tam ve hakkıyla erkek, mert. 2. Yürekli, kahraman, cesur, bahadır, Fars. dilîr, dilâver: Çok yiğit adamdır. Babayiğit = Cesur ve gösterişli genç. Yiğitbaşı = Eskiden esnaf loncalarında icra memuru.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

brave. bulldog. courageous. dare devil. doughty. gallant. game. manful. manly. plucky. red-blooded. redoubtable. spartan. spunky. stout. stouthearted. valiant. valorous. daredevil. hero. spartan.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

brave. chivalrous. courageous. gallant. manly. stout. stouthearted. undaunted. valiant. young man. fine manly youngster. hero. plucky. manly youngster. brave man.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

brave. doughty. fireeater. hero. stalwart. swashbuckler. valiant.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Güçlü, yürekli, kahraman, alp 2.Delikanlı, genç, erkek. 3.Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Dürüstlüğü ve temizliğiyle tanınmış yiğit.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.). Yetişmiş delikanlı, tam bedenî kuvvetini almış genç = Cesur, yiğit.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hero. brave man. straightforward. swashbuckler.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Tam bedenî kuvvet. 2. Gençlik, delikanlılık. 3. Cesaret, şecaat. Babayiğitlik satmak = Yalandan cesaret göstermek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bravado. guts.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Bozer).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Yürekli, cesur, kahraman.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Güçlü, korkusuz, kahraman.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

heroic. swashbucling. valiantly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Yiğit-can).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Yiğit, cesur hakan.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Güçlü, cesur soydan gelen.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(f.). Yiğit etmek, cesaretlendirmek, Osm. teşci etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Yiğit olmak, cesaretlenmek, cürete gelmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Cesaret, kahramanlık. Ar. şecâat, besâlet, Osm. dilâverlik: Yiğitlik harp meydanında anlaşılır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

intrepidity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bravery. chivalry. daring. gallantry. mettle. pluck. courage. heroism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

adventurousness. bravery. courage. exploit. fortitude. gallantry. grit. heroism. manhood. sands. spine. valour.

Türkçe - İngilizce Sözlük by