Yolsuz ne demek? | Yolsuz anlamı nedir? | Yolsuz

Yolsuz anlamı nedir?

Yolsuz ne demek?

Yolsuz anlamı nedir?

Yolsuz | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i.).

1.Yolunda olmayan, münasip ve lâyık olmayan, münasebetsiz, Fars. nâ-hemvâr: Yolsuz iş, yolsuz hareket.

2.Nizam ve usûle aykırı.

3.Eskiden esnaf arasında veya kâhyaları tarafından işten men’olunmak cezasına uğratılmış: Filân arabacıyı yolsuz ettiler.

4.(argo) Parasız.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lawless. unlawful.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

improper. irregular. trackless.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.).

1.Münasebetsizlik, münasebetsiz hâl.

2.Nizamsızlık, usûle aykırı hareket.

3.Esnaf arasında işten menetme cezası.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

defraudation. graft. lawlessness. malpractice.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

graft. illegality. malpractice. lack of roads. pennilessness. being broke.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

irregularity/corruption. corrupt practices. fraudulent conversion. graft. irregularity. malpractice. malversation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by