Yürük ne demek? | Yürük anlamı nedir? | Yürük

Yürük anlamı nedir?

Yürük ne demek?

Yürük anlamı nedir?

Yürük | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: yuruk

Türkçe Sözlük

(i.) (musiki). Presto, sür’at11. YûRÜK, YÖRÜK (i.). 1. Çabuk ve iyi yürüyen, İyi yol alan: Yürük at, yürük vapur. 2. Bir yerde durmayıp yürüyen halk, göçebe, Ar. bedevî, Fars. hayme-nişîn. Anadolu’da koyunları çok bazı Türkmen aşiretlerine denir. 3. Vaktiyle yeniçeriye yardımcı yaya askerî bölükleri.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Yörük). 1.Çabuk ve hızlı yürüyen. 2.Tarihte yeniçerilere katılan yaya ask(Erkek İsmi) 3.Hızlı koşan at.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.). Kuyruğu kalın ve kısa, başı küçük, zararsız bir yılan (eryx).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. T.) (musiki). Türk musikisinde 2 hâneli yürük semâİ.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (musiki). Aksak usûlünün yürük mertebesi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (musiki). Türk musikisinde küçük bir usul ve büyük bir form.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Yürük).

İsimler ve Anlamları by