Yürüme ne demek? | Yürüme anlamı nedir? | Yürüme

Yürüme anlamı nedir?

Yürüme ne demek?

Yürüme anlamı nedir?

Yürüme | Dream Meanings


Türkçe - İngilizce Sözlük

walk. walking. pace.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

marching. walking.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.).

1.Ayakları kullanarak hareket etmek, adım adım ilerlemek: Bu at iyi yürür, günde bir, iki saat yürümek sıhhate faydalıdır.

2.Harekete muktedir olmak, adım atma kuvvetine sahip olmak: Bu çocuk yürüyor mu? Bazı çocuklar geç yürürler.

3.Yayan gitmek: Siz binin, biz yürüyeceğiz.

4.Yol almak, süratle gitmek: Biraz yürüyelim.

5.Hareket etmek, işlemek, Osm. cevelân etmek: Ağaçlara su, damarlara kan yürümek.

6.İlerlemek, ileri gitmek, terakki etmek: İş yürüyor, dersler yürümüyor.Şiddetle hücum etmek, akın etmek: Türk ordusu düşman üzerine yürüdü.Azarlamak, çıkışmak.(argo) Ölmek, vefat etmek: O da yürümüş. Alıp yürümek = Mesleğinde hızla ilerlemek. Üzerine yürümek = Tehdit etmek. Yol yürümek = Yol almak.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

stir one's stumps. ankle. have a walk. hike. pace. step. step up. toddle. tread. walk.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

move. proceed. walk.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gang. go about. leg it. move. pace. step. to stir one's stumps. tread. walk. work out.

Türkçe - İngilizce Sözlük by