Yürütmek ne demek? | Yürütmek anlamı nedir? | Yürütmek

Yürütmek anlamı nedir?

Yürütmek ne demek?

Yürütmek anlamı nedir?

Yürütmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: yurutmek

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Yürümeye sevk veya icbar etmek, Osm. revân etmek, temşiye eylemek: Çocuğu, atı yürütmek. 2. İleri sürmek, ileri götürmek: İşi yürütmek, dâvâyı yürütmek, saati yürütmek. 3. İşletmek, Osm. mahsûb etmek: Faiz yürütmek. Saman altından su yürütmek = Kimseye duyurmaksızın iş görmek. 4. (argo) Bir şeyi sahibinden habersiz alıp götürmek, çalmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

make away with. prig. collar. filch. go through with. hold down. lift. nick. pilfer. prosecute. purloin. pursue. push. scrounge. snaffle. sneak. wage. walk. walk away with. walk off with.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bag. collar. drive. enforce. execute. filch. lift. march. nick. propel. purloin. swipe. to make walk. to execute. to carry sth out. to bring into force. to put into force. to enforce. to pilfer. to pinch. to bag. to filch. to walk away/off with sth. to li

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

execute.

Türkçe - İngilizce Sözlük by