Zabt ne demek? | Zabt anlamı nedir? | Zabt

Zabt anlamı nedir?

Zabt ne demek?

Zabt anlamı nedir?

Zabt | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i. A.).

1.Sıkı tutma: Kollarını tutup zaptetti. 2.Silâh kuvvetiyle bir ülkeyi idaresi altına elma.

3.Bir şeyin bütününü tutma, işgal: Bu iş bütün günümü zaptetti. 4.Öğrenme: Bu dersi zaptedemedim.

5.Kaydetme, hulâsasını yapma: İfadesini zaptetti. 6.Müsadere etmek: Kaçak zabtolunur. Zabıt kâtibi = Bir mahkemede duruşmalar sırasında konuşulanları ve kararları yazmaya memur kâtip. Zabt u rabt = Asâyiş, intizam, düzen.


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ ضبط] tutma. 2.ele geçirme. 3.kavrama.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

ele geçirilmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

ele geçirmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

emniyet genel müdürü.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

emniyet genel müdürlüğü.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A ).

1.Eskiden memleketin nizam ve asâyişine bakan idare, zâbıta, polis: Zaptiyeye müracaat etmek, zabtiye nezareti. 2.Bu teşkilâta mensup jandarma, polis.


Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ضبطيه] güvenlik güçleri, polis, jandarma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [ضبط نامه] tutanak, zabıt yazısı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ضبط و ربط] disiplin.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by