Zav ne demek? | Zav anlamı nedir? | Zav

Zav anlamı nedir?

Zav ne demek?

Zav anlamı nedir?

Zav | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: zav

Türkçe Sözlük

(i. A.). Işık, ziya, aydınlık, nur.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ضوء] ışık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Beyzavi (Abdullah b. Ömer). İran’da yaşamış Tefsir ve Kelam alimi. Şafii mezhebindendir. Tefsirin yanında fıkıh usulü, kelam ve irab hakkında eserler vermiştir.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Brazzaville.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

disadvantage. deficit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

disadvantage. drawback. handicap.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

disadvantage. drawback. derogation. disadvantageousness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. gazve). Gazveler, kutsat savaşlar, (bk.) Gazve.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [غزوات] savaşlar, harpler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. murtazaviyye). Hazret-i Alî Murtazâ’ya ait.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Münasip uygun, yaraşır.

İsimler ve Anlamları by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [سزاوار] layık, yaraşır.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (müfredi zâbıta dilimizde bu mânâ ile az kullanılmıştır). Kaideler, nizamlar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Zevâhir.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ظواهر] dış yüzler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Bîçare. 2. Miskin, Aciz, İktidarsız, (bk.) Zeval.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

miserable. nebbish. piteous. pitiable. pitiful. poor. poverty-stricken. sorry. wretched. nebbish. poor thing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

poor. wretched. miserable.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

poor. miserable. pitiful. helpless. powerless.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Poorman.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Poor Woman ! Poord kid ! Poor thing. unfortunate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.) (c. zevâyâ) (tes. zâviyeteyn, zâviyetân). 1. Köşe, bucak. 2. Kendini dine veren şahsın ibadetle meşgul olmak üzere çekildiği küçük tekke. Zlviyenişîn = ZAviyede oturan, münzevi. 3. (matematik) İki çizginin birleşmesinden hâsıl olan şekil, açı. Zaviye-i kaime = Dik açı. Zâviye-i hâdde = Dar açı. Ziviye-i münferice = Geniş açı. Zâviye-i mücesseme = İki çizgi yerine iki sathın birleşmesinden meydana gelen köşe. Zâviyetin-I miit&kSbiletin = Karşılıklı iki açı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

corner köşe. angle açı.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

corner. nook. angle. point of view. viewpoint. a small dervish lodge.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ زاویه] açı. 2.köşe. 3.küçük tekke.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by