Zeval ne demek? | Zeval anlamı nedir? | Zeval

Zeval anlamı nedir?

Zeval ne demek?

Zeval anlamı nedir?

Zeval | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: zeval

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Ortadan kalkma, yok olma, Osm. zâll olma, fenâ bulma. 2. Kabahat, suç, mes’uliyet: Elçiye zevâl yok. 4. Güneşin öğleden sonra batıya doğru inmesi, meyli. ZevSI vakti = Oğle. Kabl-az-zavil = Öğleden evvel. Bâd-ez-zevil = Öğleden sonra. Serî-üz-zevâl = Çok dayanamıyan, çabuk mahv ve harab olan eşya. ZevSI) saat = Bugün kullanılan saat.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

decline. wane. disappearance. downfall. ebb.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ زوال] yok olma, yok oluş. 2.batma. 3.öğle.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Yerinden ayrılıp, gitme. 2.Zail olma, sona erme. 3.Güneşin başucunda bulunma zamanı.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Zevalsiz, daim, bSki, kalıcı, geçici olmayan: HudSy-ı bî-zevâl = Zeval bulmayan Tanrı.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [لازوال] yok olmaz, ölümsüz.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F., Ar. zevâl = mahvolma, Fars. pezîreften = kabûl etmek). Yok olması mümkün veya kolay.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [زوال ناپذیر] yok olmayan, kalıcı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [زوالپذیر] yok olucu, fani.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by