Zih, Zıh ne demek? | Zih, Zıh anlamı nedir? | Zih, Zıh

Zih, Zıh anlamı nedir?

Zih, Zıh ne demek?

Zih, Zıh anlamı nedir?

Zih, Zıh | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: zih zih

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Kaytan, şerit. 2. Kenar çizgisi.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [آبزه] su kaynağı. 2.gözyaşı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ارض حال] dilekçe.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Şimdiki halde, bugünkü günde, elyevm, hâlâ, henüz: Necd’in bedevî Arablar’ı el-hâletü hâzihi Arapça’nın fasihini söylüyorlar.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [الحالة هذه] şimdiki, günümüzdeki

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. fazîha) (fezâhet’ ten smüş.). Rezil, rüsvây, rezîlâne, kötü, kaba, çirkin, yolsuz: Kavl-i fazîh = Kötü iş. Amâl-i fazîha = Kötü işler.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [فضيحه] rezillik, skandal.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [عياب و ذهاب] gidiş geliş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «nezh ve nüzhet» den if.) (mütenezzihe). 1. Gezip eğlenen. 2. Münezzeh, arınmış, temiz.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «nüzhet» ten smüş.) (mü. nezihe). Temiz (daha çok mecâzen kullanılır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

chaste.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

upright. moral. pure.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

decent.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [نزیه] temiz.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Temiz, pak.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Nezih).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Temizlik, saflık, incelikle ilgili.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «vuzuh» tan masdar). Açıkça ifade etme, açma: Meseleyi tavzih etmeli.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [توضيح] açıklama.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

açıklamak, açıklığa kavuşturmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [توضيحات] açıklamalar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «nüzhet» ten) (c. tenzîhât). 1. Kabahat ve eksikliklerden arıtma: Nefsini tenzîh etmek. 2. Allah’ın bütün eksikliklerden münezzeh olduğuna inanıp bunu ikrar ve itiraf etme: Cenabı Hakk’ı tenzih eylemek.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تنزیه] arındırma, uzak tutma, kusur kondurmama.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

uzak tutmak, kusur kondurmamak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Terzi dükkânı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

manifest. clear. easily understood. perspicuous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [واضح] açık, net.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [واضحا] açıkça, açık olarak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

escritoire.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bureau. office. office desk. study.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Zih.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [زه] kiriş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Kaytan, şerit. 2. Kenar çizgisi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Aruzda bir harfin düşmesiyle veznin değişmesi veya uzun sesin kısa okunması.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ذی حيات] canlı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [زهگير] okçu yüzüğü.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [زهی] ne güzel, bravo.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ZİHN) (i. A.) (c. ezhân). 1. Anlama kuvvet ve istîdâdı: Zihni açık, zihni meşgul. 2. Hatırlama, hâfıza kuvveti: Zihnimde kalmadı, bugün okuduğunu yirmi sene zihninde tutar (zihin ile akıl arasında fark vardır. Bu adamda akıl vardır ve bu adam akıllıdır denildiği hâlde zihin vardır ve zihinlidir denilmez ve onun zihni açıktır ve kapalıdır denildiği hâlde, aklı açıktır veya kapalıdır denilmez. Demek oluyor ki, akıl aslında zekâ mânâsını ifade edip sıfat kabûl etmez, halbuki zihin açık gibi bir sıfatla mevsuf oldukça bir şey ifade etmeyip sıfata göre akıllılık ve aptallığı ifade edebilir. Fikir ise ikisinin de yerine kullanılabilir).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

consciousness. mind.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

intellect. mentality. mind. intelligence. memory.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

apprehension. brain. inner man. intellect. mind. psyche.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ذهن] zihin.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Sağlık Bilgisi

Aklın geçmiş olayları, öğrenilen şeyleri saklayıp, zamanı gelince şuur üstüne çıkarıp, hatırlaması kabiliyetine hafıza denir. Bu yeteneklerin geçici olarak kaybolmasına da zihin yorgunluğu denir. Zihin yorgunluğunu gidermek için aşağıdaki reçeteler uygulanır.

Tedavi için gerekli malzeme : Elma, kereviz.

Hazırlanışı : İki adet elma ile 2 adet kerevizin suları çıkarılır. Karıştırıldıktan sonra içilir.


Sağlık Bilgisi by

Türkçe Sözlük

(bk.) Zihiemek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f. F. T.). Kenarlarına zih çekmek, şerit ve kaytanla veya çizgi ve pervazla etrafını çevirmek, (bk.) Zıh, zıhlamak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. T.). Kenarlarında zih bulunan, etrafına şerit, kaytan yahut çizgi veya pervaz çevrilmiş olan: Zihli elbise, çevre, bohça. (bk.) Zih.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Zihin.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ذهن] zihin.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Zihince, zihinle, düşünme kuvvetiyle.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ذهنا] zihin yoluyla.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. zihniyye). Zihinle alâkalı, zihinle yapılan. Zihnî hesap = Küçük çocuklara ezberden öğretilen dört işlemin başlıca kaideleri. Zihnî meşguliyet = Akıl ve fikirce meşgul olma, okuyup yazmakla alâkalı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mental. intellectual.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

intellectual. mental.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ذهنی] sihinsel.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Zihinle, akılla ilgili.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Zihni).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Belirli görüş ve inanışın tesiri altında meydana çıkan düşünme yolu, düşünüş.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mentality.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mentality. mental set. turn of mind.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Akılcılık.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ذهنيت] düşünce tarzı, anlayış.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by