Zimmet ne demek? | Zimmet anlamı nedir? | Zimmet

Zimmet anlamı nedir?

Zimmet ne demek?

Zimmet anlamı nedir?

Zimmet | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: zimmet

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. zimem). 1. Himaye, sahip çıkma, koruma mecburiyeti, birinin emniyetini taahhüt. Ehl-i Zimmet = Bir İslâm devletinin tâbiiyyet ve himayesinde bulunan Hıristiyan ve Yahudiler. 2 Uhde: Birinin üzerinde, elinde bulunan şey: Filânın zimmetinde şu kadar alacağım vardır; zimmetine para geçirmiş; Bu iş benim zimmetimdedir. 3. Bir adamın kendi üzerine geçirip ödemeye mecbur olduğu para, borç: Eski veznedarın hayli zimmeti çıktı. Tebriye-i zimmet = Üzerinde bir şey olmadığını isbat etme: O, tebriye-i zimmet etti. Tebriye-i zimmet mazbatası = Bir memurun işten ayrılmasında kendisine verilen ve hiçbir ilişiği olmadığını belirten mazbata. Beriyy-üz-zimme = Osm. tebriyye-i zimmet etmiş, ilişiksiz.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

debit. debit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

debit. debt.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

debit. debt. change. responsibility. obligation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cinnamon.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ذمت] elde tutma zorunluluğu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

defalcate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by