Zr ne demek? | Zr anlamı nedir? | Zr

Zr anlamı nedir?

Zr ne demek?

Zr anlamı nedir?

Zr | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: zr

Türkçe Sözlük

(kimya). Zirkonyum elemanının senbolü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. azârî). Bakirelik, kız kız oğlan kız, Fars. dûşîze. (hl. mü.). Meşhur bir masalda VAmık İsmindeki şahsın sevgilisi.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [عذرا] bâkire.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) 1.Bakire, kızoğlan kız. 2.Ayak değmemiş kum. 3.Delinmemiş inci. 4.Hz.Meryem’e verilen adlardan. 5.Medine şehrinin adlarından biri. 6.Masal kahramanı “Vamık”’ın sevgilisi.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Zarif. 2.Pek ince, pek nazik. 3.Çok zeki.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(hi. müz. A.) (Ibrânîce’den) Dört büyük melekten, öldürmeye mamur olan melek. Ar. Melek-iil-nwvt = Ölüm meleği.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the angel of death. the reaper. the grim reaper.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

azrael. the angel of death. death.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [عزدائيل] Azrail.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. zarar). Zararlar, kayıplar.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اضرار] zararlar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. En zarif. 2. Çok zekî.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) 1.Çok zarif, en zarif. 2.Çok zeki. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. büzûr). Sebze ve çiçek tohumu (hububata mahsus olan «bezr» başka kelimedir).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. büzûr). 1. Tohum, ekilecek tane. 2. Keten tohumu: Bezir yağı. 3. Keten tohumu yağı: Bezir isi, mürekkep.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Boz rengine çalar, bozca.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Kökten, temelden, radikal.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Kökle ilgili, kökten.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(T. A.). Emir ve ferman, emir sâhibi olan kimsenindir. Eskiden padişah ve sadrâzamlara yazılan mektupların sonunda kullanılan protokol cümlesi.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) 1.Pek fasih, sözü düzgün adam. 2.Beyaz kulaklı siyah at.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(bk.) AzrSil.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. zerka) Gök renginde, mavi.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ازرق] mavi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) - Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. zırr). Düğmeler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. gazârîf). Kıkırdak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. gazrûfiyye) (anatomi). Kıkırdak çeşidinden olan: Mevâdd-ı gazrûfiyye = Kıkırdağa ait maddeler.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) 1.Yeşil, sebze, hadra. 2.Gökyüzü. 3.Türk musikisinde mürekkep bir makam.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Bir Arap kabilesinin ismi. 2.Hz.Peygamberi Mekkeli muhacirlerle, Medine’de kabul eden ve ilk İslam devletinin temelini teşkil eden ensarın en önemli kolu.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. hazerât) (huzûr’ dan). On, huzûr, Fars. pîş-gâh: Hazret-I sadrâzama hâlini arz etti. Bu tâbir eski devirde huzur mânâsından ayrılarak sırf saygı tâbiri olarak ve Farsça veya Türkçe kaidesince izafet hâlinde kullanılmıştır; «cenâb» gibi ve yerine göre ondan daha kuvvetlidir: Hazret-i Allah’a yalvardım, Hazret-i Allah acıdı. Tanzimat’tan sonraki Osmanlı protokolünde birinci ferik (orgeneral), mülkî ve ilmî rütbelerde karşılığı olan bâlâ ve istanbul pâyesi mensuplarının isimleri sonuna resmen «hazretleri» getirilirdi: Kazasker Mustafa izzet Efendi Hazretleri, Enver ve Cemal Paşalar Hazerâtı, Sadrâzam Alî Paşa Hazretleri, Şehzâde Abid Efendi Hazretleri, Ayşe Sultan Hazretleri («cenâb», gayr-i müslim büyükler hakkında kullanılırdı: Sefir cenâbları).’Hazretiniz ve cenâbınız gibi muhâtap için kullanılması uygun değildir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

old man. old fellow (playful address to an intimate fellow ; title given to a venera.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

(ehrentitel für helige).

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [حضرت] sayın, hazret.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

nibs.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Kadın İsmi) 1.Hezaren ağacı. 2.Harun er-Reşid’in annesi.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) 1.Aşın övme. 2.Altın arama. 3.Korkutma. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «zarar» dan masdar). Zarar ettirme, ziyana uğratma: Hemcinslerini ızrâr etmek isteyen insan değildir.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اضرار] zarar verme, zarara sokma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

zarar vermek, zarara sokmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مضروب] dövülen. 2.çarpılan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. “darb” dan İmef.) (mü. mazrûbe). 1. Darb’olunan, dövülen, vurulan: Dârıb ile madrûbu (döven ile dövüleni) tevkif ettiler. 2. Basılmış, damgalanmış, dövülmüş: İstanbul’da madrûb eski bir sikke. 3. (matematik) Çarpmada kullanılan iki sayının birincisi. Diğerine madrûb-i fîh denir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «zarf» dan imef.). (mü. mazrûfe). 1. Zarf içinde bulunan, kaplı, kılıflı. 2. Ekli, bir evrâkın zarfı içine konmuş: Evrâk-ı mazrûfe.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مظروف] kaba konulan. 2.zarflı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Zarfı içine konmuş olduğu halde, mazrûfen gönderilen yazı.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مزرع] tarla.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. ezer’» den im.) ( c. mezârî) (Arapça’da mezraa, mezrua, mezria olarak üç şekli vardır). Tarla.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مزرعه] tarla.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «zer’» den imef.) (mü. mezrûa). Ekilmiş, çift sürülüp tohum saçılmış: Mezrû yerler.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مزروع] ekili.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). Ekilip bitmiş tohumlar, ekinler: Bu yıl mezrûAt pek iyidir. Bu yağmur mezrûAtı canlandırdı.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مضرب] mızrap.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. mezârik). Uzun saplı ve ucu sivri demirli meşhur harp Aleti, kargı, Fars. nîze.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lance. spear. javelin. dart. pike. shaft.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

javelin. lance. pike. spear.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lance. speer. javelin. pike. spear.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مزراق] kargı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). Mızrakla müsellah (asker), kargılı, nizedar: Mızraklı süvari alayıMIZRAB

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lanceolate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

plectrum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

plectrum. pick. quill.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - Bir tek bakış.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Tazelik, taravet, (bk.) Nazar, nazâret.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) - Tazelik. 2.Bakma, bakış. 3.İdare, reislik. 4.Nazırlık. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [نذر] adak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

adamak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ عذر] özür. 2.bahane. 3.engel.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [عذرخواه] özür dileyen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. şüzûr, şezerât). 1Madenin içinden toplanılan altın parçaları. 2. Süs için takılan inci ve altın taneleri (bu mânâ ile ikinci cem’i kullanılır).

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - İşlenmemiş ham altın. Süs için asılan inci ve altın.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «zarar» dan masdar). Zarara uğratma («ızrâr» daha çok kullanılmıştır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Yük, ağırlık, Fars. bâr. 2. Suç, günah.

Türkçe Sözlük by