Zünûb ne demek? | Zünûb anlamı nedir? | Zünûb

Zünûb anlamı nedir?

Zünûb ne demek?

Zünûb anlamı nedir?

Zünûb | Dream Meanings


Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ ذنوب] suçlar, günahlar. 2.kuyruklar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by