Zülfeyn-i Müselseli Girih-gîr | Zülfeyn-i Müselseli Girih-gîr ne demek? | Zülfeyn-i Müselseli Girih-gîr anlamı nedir?

Zülfeyn-i Müselseli Girih-gîr | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: zulfeyn muselseli girih gir

Türkçe Sözlük

Argoda, dikkat etmeyip aklı başka yerde olmak mânâsındaki gır geçmek deyiminde geçer.

Türkçe Sözlük

(i. F.) (giriften fiilinden imas. olup sıfat terkibi teşkilinde bulunur). 1. Tutan, Osm. kabz ve zapteden: Şİr-gîr = Arslanı tutan. Cihân-gîr = Dünya fatihi, çok ülkeler fetheden. 2. Yayılan, intişar eden, münteşir: Alem-gîr = Dünyaya yayılan, her tarafa yayılmış, i. Harb, kavga, cenk (bu mânâ ile yalnız aynı mânâda olan «dâr» ile beraber kullanılır): Esnâ-yı gîr ü dârda.

Türkçe Sözlük

(i. F.). Düğüm, Ar. ukde. Glrlh girih = Düğüm, düğüm.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [گره] düğüm.